Tomgangsprocenten

Tomgangsprocenten

Begrebet tomgangsprocent er et udtryk for hvor stor en procentdel af dine lejemål er udlejet. Procenten beregnes som udgangs i antal enheder, men kan også beregnes i antallet af kvadratmeter. Jo tættere på 0%, desto bedre er din tomgangsprocent altså. Et regneeksempel:

  • Sebastian udlejer 25 ejendomme.
  • 2 af lejemålene er ikke udlejet.
  • Ved brug af formlen 2/25*100, kommer vi frem til at Sebastian har en tomgangsprocent på 8%