Ordbog
/
Aconto

Aconto

Aconto betalinger

Tilføjet
11/8/2023
Sidst opdateret
3/8/2023

A-conto er et beløb der skal dække over dit forbrug. At betale a-conto, betyder at man betaler et beløb på forskud.

Hvad betyder a-conto?

Begrebet forkortes ofte a/c. Forbruget dækker typisk, vand, varme og el. Det kan dog også dække over andre forbrugstyper.

Det er et beløb der betales forud for årets endelige afregning / opgørelse. Dvs. en a-conto betaling, er et fastsat beløb der typisk betales hver måned, hvert kvartal eller halvårligt - med henblik på en senere endelig afregning.

Afregning?

I slutningen af året har man altså betalt a-conto (typisk fast hver måned, dvs. 12 x a-conto).

Ud fra dette bliver ens forbrug beregnet helt nøje, hvor det altså gøre op, hvor meget du har indbetalt a-conto og hvad dit faktiske forbrug har været.

Alt afhængigt af om dit forbrug har været hhv. højere eller lavere end først forventet, vil du ved den endelige afregning enten skulle betale et beløb til udlejeren (hvis forbruget var højere end forventet), eller få penge tilbage (hvis forbruget var lavere end forventet).

Fastsættelse af beløbet?

Når man fastsætter beløbet der skal betales fast, vurderes det ud fra det forventede forbrug.

Når man som lejer betaler forbrug a-conto, er det udlejeren, der afregner dette beløb med det tilhørende forsyningsselskab.

Beløbet bliver fastsat, ud fra hvad der formodes, at diverse forbrugsudgifter vil ligge på. For at beregne dette bedst muligt, kigger udlejeren på baggrund af tidligere lejers forbrug. Disse beløb kan til tider varierer, alt afhængigt af antallet af personer på lejemålet m.m.

A-conto beløbet kan reguleres løbende, så det bedst muligt svarer til det præcise forbrug. Lejemålets forbrug kan dog have ændret sig, grundet forhold som nævnt tidligere, hvis der er flere eller færre lejere på lejemålet.

Som udgangspunkt, hvis du flytter til et nyt lejemål, er det meget almindeligt, at dit a conto-beløb bliver fastsat ud fra den tidligere lejers forbrug. Det kan naturligvis vise sig at være et helt andet beløb end dit, hvilket enten ender ud i, en tilbagebetaling eller en efterregning. Det er derfor også altid en god ide, at være observant på om dit forbrug matcher nogenlunde til det angivet a-conto beløb.

Eksempel:

Du er tilflyttet et lejemål alene, hvor a-conto beløbet er fastsat efter tidligere lejers forbrug.

De tidligere lejere var fire personer der boede sammen. Derfor er det fastsatte a-conto beløb, væsentligt højere end det forbrug du som alene lejer, vil have.

Dvs. Du formentlig ville betale for meget i a-conto og ende med at modtage en tilbagebetaling.

Hvis der skal reguleres løbende eller justeres til den månedlige a-conto betaling, er der ifølge lejeloven en regel om at udlejer skal gøre opmærksom på dette med 6 ugers varsel - hvis det altså er sådan at den månedlige a-conto betaling, viser sig at være enten for høj eller lav.

A-conto udgifter (Vand, varme, el)?

Det kan være rart at vide, hvilke regler der gælder for opkrævningen af hhv. vand, varme og el.

Vand?

For at udlejeren kan beregne og opkræve et a-conto beløb for vand, er det nødvendigt med en tilknyttet forbrugsmåler, til det tilhørende lejemål.

Ellers vil du blive opkrævet betaling for vand over huslejen. Det er lidt afhængigt af hvad udlejeren beslutter i forbindelse med opkrævningen.

Varme?

Det er lidt anderledes når det kommer til varme. Udlejeren kan nemlig godt opkræve et a-conto beløb for varme, til trods for at der ikke er tilknyttet en forbrugsmåler til lejemålet.

Det er tilladt for udlejeren, at fordele udgifterne til varme efter lejemålets kvadratmeter.

Omvendt med vand og el, skal der altså være tilknyttet en forbrugsmåler for at opkræve a-conto.

El?

Her gælder samme regler, som for vand. Det er også med el påkrævet at der er tilknyttet en forbrugsmåler til det enkelte lejemål for at kunne opkræve a-conto.

Når det kommer til el, er det ofte beregnet i overensstemmelse med det direkte forsyningsselskab og ikke a-conto.

Forbrug og husleje?

Det kan også forholde sig sådan, at dit forbrug indgår i selve huslejen.

Det er hvis udlejeren vælger at inkludere selve forbruget under huslejen. Hvis det er sådan, vil man som lejer, ikke senere på året blive opkrævet en efterregning, heller ikke hvis dit forbrug er større end forventet.

Eksempelvis, hvis du lejer et værelse i en lejlighed eller et hus, er forbrugsomkostningerne typisk inkluderet under huslejen.

Det skyldes, at der oftest ikke er opsat forbrugsmålere til enkelte værelser, og derfor kan forbruget ikke beregnes helt nøje.