Ordbog
/
Andelsbolig

Andelsbolig

Når du køber en andelsbolig, ejer du faktisk ikke selve boligen, men derimod en anpart af andelsboligforeningen, som giver dig retten til at bo i boligen. Du bliver dermed automatisk medlem af foreningen, samt overtager en del af gælden som foreningen nu må have.

Tilføjet
11/8/2023
Sidst opdateret
3/8/2023

Når du køber en andelsbolig, ejer du faktisk ikke selve boligen, men derimod en anpart af andelsboligforeningen, som giver dig retten til at bo i boligen. Du bliver dermed automatisk medlem af foreningen, samt overtager en del af gælden som foreningen nu må have.

Når du bor i en andelsbolig, betaler du hver måned en boligafgift, som dækker diverse drift- og vedligeholdelsesopgaver.

For at købe en andelsbolig, kan du optage et andelsboliglån, som fungerer som et almindeligt banklån, men ofte har en højere rente end lån til en ejerbolig.  

Hvilke typer af andelsboliger er der?

Hovedsageligt er der tre typer af andelsboliger:

 • Traditionelle = private andelsboliger, her har andelsboligforeningen købt en eksisterende ejendom (typisk en ejendom der tidligere har været benyttet til udlejning).
 • Ikke-støttede = private andelsboliger - her er der opført nybyggede andelsboliger uden nogen støtte.
 • Støttede = private andelsboliger - det er nybyggede andelsboliger, der er opført med tilskud fra det offentlige efter 1980 men før udgangen af 2004.

Dertil er der også det man kalder “almene andelsboliger”. Disse boliger er reguleret efter lovgivningen om almene boligorganisationer, og minder på alle områder om et alment byggeri.

For at give en bedre forståelse for hvad der adskiller en andelsbolig fra en ejerbolig, er der nogle kendetegn for andelsboliger som vil blive gennemgået forneden;

 • Økonomi = Rent økonomisk set, er en andelsbolig en billigere måde at få delvist ejerskab over en bolig kontra en ejerbolig. Der er i en andelsbolig ikke noget der hedder ejendomsværdiskat, men til gengæld indvilliger du i, at påtage dig dele af andelsforeningens økonomi og lån.
 • Ejerforhold = Ved køb af en andelsbolig, er du automatisk medlem af en andelsforening, som giver dig retten til at bo i den andelsbolig, som du har købt. Dermed ejer du også en del af selve foreningens formue.
 • Boliglån = De fleste mennesker optager et banklån i forbindelse med køb af andelsboliger. Det er et dyrere lån i forhold til det lån man optager ved køb af ejerboliger (realkreditlån). Du kan altså som andelsbolighaver, ikke optage et realkreditlån fordi du ikke køber selve boligen, men nærmere et form for medlemskab i andelsforeningen. Dog kan foreningen godt tage realkreditlån, fordi de skal finansiere selve ejendommen.
 • Opsparing og salg = Det er lidt anderledes med andelsboliger ift. ejerboliger når det kommer til opsparing. Det er nemlig sådan, at ved en andelsbolig, er der typisk i den månedlige boligudgift, et afdrag som går til andelsforenings gæld, og denne bidrager typisk til at få andelen til at stige i værdi. Dog er der med andelsboliger en maksimalpris, dvs., at der ikke altid ved salg af boligen, vil være en fortjeneste.
 • Fællesskab = Dog er en af grundstenene i andelsforeninger blandt andet fællesskabet. Det gælder både blandt de individuelle beboere, såvel som den fælles formue der i det. Det er almindelig kutyme, at man som “medlem” i foreningen, deltager i de foreningsmøder der løbende bliver afholdt, hvor der her bliver drøftet bl.a. gård-dage, praktiske informationer, vedtagelser osv - alt sammen emner der er knyttet til foreningslivet. De nævnte “gård-dage”, er en af de praktiske opgaver som andelshaverne er fælles om, sammen med vedligeholdelse af drift, husorden, økonomi, ejendommens arealer osv.

Derudover er der nogle fordele og ulemper ved andelsboliger. Det er også vigtigt at overveje i forbindelse med køb af en andelsbolig.

Fordelene ved køb af en andelsbolig:

 • Du undgår ejendomsværdiskat = I og med, at du ikke ejer boligen, skal du ikke betale ejendomsværdiskat og det er i sig selv med til, at gøre boligen billigere at bo i.
 • En billigere løsning = Som også nævnt foroven, er det altså oftes og størstedelen af andelsboliger der er billigere at erhverve, sammenlignet med en ejerbolig.
 • Renovering og forbedringer = Ved forbedringer eller renoveringer af andelsboligen, vil medføre en stigning i værdi. Det er den individuelle forenings vedtægter, der beskriver mere præcist hvordan disse forbedringer værdisættes.
 • Fællesskabet = Det er naturligvis individuelt, hvorvidt man foretrækker fællesskabet men hos de fleste anses det som en positiv egenskab, at være en del af et fællesskab hvor der kan træffes beslutninger som en enhed. Dertil også et fællesskab til naboer og øvrige beboere i foreningen.

Dog medfølger der også nogle ulemper som er værd at overveje, ved køb af andelsbolig som vil blive gennemgået i det følgende.

Ulemper ved køb af en andelsbolig:

 • Større krav til det økonomiske overblik = Med det sagt, er det en selvfølge, at med så mange andre boligformer og situationer, kræver det et godt økonomisk overblik ved køb af bolig uanset type. Dog kan det være lidt mere omfattende med en andelsbolig, og det skyldes, at det er alle foreningens medlemmer, der hæfter for foreningens økonomi og gæld, som bliver betalt via andelshavernes boligafgift. Det vil altså sige, at det er vigtigt at man forinden køb og aftale har sat sig grundigt ind i den pågældende forenings økonomi.
 • Banklånet er dyrere = Som nævnt tidligere, er det som andelshaver ikke muligt at optage et realkreditlån, det er kun selve andelsforeningen der kan gøre dette. Det vil altså sige, at som andelshaver må du finansiere dit køb med et banklån, der er dyrere end et realkreditlån. I forlængelse af dette, medfølger der ikke rentefradrag for de lån som andelsforeningen kan have.

Det er ikke tilladt med forældrekøb = I langt de fleste andelsboligforeninger, er det ikke tilladt eller muligt, at et forældrekøb finder sted.