Ordbog
/
Debitor

Debitor

Definition af debitor

Tilføjet
18/8/2023
Sidst opdateret
18/8/2023

En debitor henviser til en person, virksomhed eller enhed, der skylder penge til en anden person eller organisation. I regnskabsterminologi repræsenterer debitorer de kunder eller kontoer, der har en økonomisk forpligtelse over for en virksomhed, og som derfor udgør udestående fordringer. For eksempel, når en virksomhed sælger varer eller ydelser på kredit, oprettes en debitorpost, der afspejler det beløb, kunden skylder. Effektiv styring af debitorer er vigtig for at opretholde en sund likviditet og minimere risikoen for ubetalte fordringer.