Ordbog
/
Huslejenævn

Huslejenævn

Et huslejenævn er en uafhængig instans, der håndterer tvister mellem udlejere og lejere.

Tilføjet
14/8/2023
Sidst opdateret
14/8/2023

Et huslejenævn er en uafhængig instans, der håndterer tvister mellem udlejere og lejere. Nævnet træffer beslutninger om huslejefastsættelse, opsigelser, lejeforhøjelser og andre lejerelaterede spørgsmål. Det giver en retfærdig mekanisme til at løse konflikter og sikre, at lejere og udlejere overholder gældende regler og bestemmelser.