Ordbog
/
Huslejeregulering

Huslejeregulering

Det er muligt at at lave en huslejestigning af din husleje. For lejeboliger foregår dette via Nettoprisindekset. Dette kan ske helt automatisk med Eindom. For at du som udlejer skal kunne regulere huslejen, skal dette dog være nedskrevet i §11. Generelt findes der mange forskellige måder, hvorpå du som udlejer kan lave en huslejestigning. Nettoprisindekset er den mest anvendte til lejeboliger, men der findes også måder hvorpå du i et erhvervslejemål kan regulere lejen.

Tilføjet
11/8/2023
Sidst opdateret
3/8/2023

Det er muligt at at lave en huslejestigning af din husleje. For lejeboliger foregår dette via Nettoprisindekset.

Dette kan ske helt automatisk med Eindom. For at du som udlejer skal kunne regulere huslejen, skal dette dog være nedskrevet i §11.

For erhvervsmål foregår det på en lidt anderledes måde for lejekontrakter indgået før 1. juli 2015. En huslejestigning kan foregå via en såkaldt trappelejestigning.

Generelt findes der mange forskellige måder, hvorpå du som udlejer kan lave en huslejestigning.

Nettoprisindekset er den mest anvendte til lejeboliger, men der findes også måder hvorpå du i et erhvervslejemål kan regulere lejen.

Hvad er Nettoprisindekset?

Nettoprisindekset et et indeks som belyser udviklingen i privatforbruget i Danmark.

Indekset afspejler prisudviklingen for varer og tjenester som privatpersoner køber og forbruger.

Det er omkring  25.000 forbrugsvarer fra ca. 1800 butikker, virksomheder og institutioner i Danmark.

Nettoprisindekset bliver beregnet på samme måde som forbrugerprisindekset dog hvor moms og afgifter er trukket fra.

Nettoprisindekset kan svinge meget fra måned til måned, men generelt gælder det at indekset stiger i takt med at forbrugsvarerne bliver dyrere for hvert år.

Hvad bruges nettoprisindekset til?

Nettoprisindekset bruger i mange forskellige sammenhænge i forhold til regulering af beløb.

Det er både på nationalt og virksomhedsniveau. I denne sammenhæng er nettoprisindekset til for at huslejen følger den stigende økonomiske udvikling i Danmarks samfund.


Reglen omkring huslejestigning via nettoprisindekset står i lejelovens §53 stk 2:

“Stk. 2. Der kan ikke træffes aftale om, at lejen skal reguleres på anden måde end fastsat i §§ 47-52. Det kan dog aftales, at lejen én gang årligt reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren.”

Hvad er trappelejestigning?

Hvis en kontrakt med et lejemål er indgået før 1.juli 2015, er det muligt at aftale trappeleje.

Formålet med trappeleje er, at huslejen forhøjes automatisk på et bestemt tidspunkt som er aftalt på forhånd.

Eksempel på trappeleje:

Lad os kigge nærmere på et eksempel således at forståelsen regulering af husleje via trappeleje bliver klar.

“Johannes har skrevet under på en lejekontrakt i 2014. I kontrakten står der, at hans husleje stiger med 250 kr. hvert år indtil 2025. Dermed bliver regnestykket således at han i 2025 vil skulle betale 11250 = 2750 kr oveni de 6000 kr. altså i alt 8.750 kr”

Regulering af skatter og afgifter:

Som ejer af en udlejningsejendom skal du betale skatter og afgifter. Det kan på mange måder sammenlignes med, at du som ejer af en ejerbolig skal betale ejendomsskatter.

Skatter og afgifter dækker over bl.a. ejendomsskatter, udgifter til renovation, fælles belysning, m.m.

Hvert år, d. 1. januar, stiger skatter og afgifter. Stigningerne bliver opgjort hvert år, af hver kommune. Stigningen er altså ikke det samme i hele landet, men kommer an på hvilken kommune ejendommen er placeret i.

Når ændringen træder i kraft, vil skatterne og afgifterne altså stige. Når dette sker er udlejer forpligtet i at regulere lejen. Omvendt, hvis skatter og afgifter falder, er udlejer forpligtet til at nedsætte huslejen.

Hvis skatter og afgifter reguleres, vil både depositum og forudbetalt husleje ligeledes skulle reguleres, enten op eller ned.

Andre former for huslejestigning:

Der findes andre typer af huslejestigning som f.eks.

Huslejestigning ved forbedringer af lejemål

Som udlejer har du mulighed for at lave en huslejestigning, hvis der er lavet forbedringer i lejemålet, som øger lejemålets værdi. Det kan f.eks være et nyt køkken, nyt bad, mm.

Der er krav om varsling af en huslejestigning fra udlejer til lejer. Varslingsperioden varierer fra kommune til kommune.

Huslejestigning efter det lejedes værdi - hvis lejen er markant lavere end end det lejedes værdi

Hvis huslejen ligger langt fra lignende boligers husleje kan udlejer kræve en huslejestigning, så lejen svarer til det lejedes værdi.

For at finde den lejedes værdi kigges på lignende bolig i samme stand, størrelse m.m.

Dog før at det skal gøre sig gældende skal den lejedes værdi mellem 10-15% under/over før en regulering kan foretages.

Huslejestigning til at dække driftsomkostninger - hvis huslejen ikke kan dække de nødvendige driftsomkostninger i ejendommen

Hvis driftsomkostningerne stiger i en ejendom stiger kan udlejer kræve en huslejestigning.

En driftsomkostning kunne være en forøgelse af ejendomsskatten,  en øget pris på aconto eller forsikring i ejendommen.