Ordbog
/
Køberet

Køberet

Beskrivelse af begrebet køberet

Tilføjet
11/8/2023
Sidst opdateret
3/8/2023

Køberet inden for ejendomme refererer til den ret, som en potentiel køber har til at få en bestemt ejendom, typisk inden for en aftalt tidsramme og til en aftalt pris. Køberetten opstår normalt som en del af en kontrakt, hvor sælgeren giver køberen en eksklusiv mulighed for at købe ejendommen under visse betingelser. 

I praksis fungerer køberetten således, at hvis en sælger beslutter at sælge sin ejendom, men ønsker at give en bestemt køber en prioriteret mulighed for at købe ejendommen først, så kan de indgå en køberetsaftale. Køberen får derefter en tidsperiode, hvor de har ret til at beslutte, om de vil købe ejendommen eller ej. Hvis køberen beslutter at udnytte køberetten inden for den fastsatte tidsramme, bliver ejendommen reserveret til dem, og salget går videre som aftalt i køberetsaftalen. Hvis køberen derimod ikke udnytter køberetten inden for den fastsatte periode, er sælgeren fri til at sælge ejendommen til andre interesserede parter. 

Køberetten giver køberen en vis sikkerhed og mulighed for at undersøge ejendommen eller afklare finansiering, inden de træffer en endelig beslutning om at købe. Det er vigtigt at have en klart defineret køberetsaftale med alle relevante vilkår og betingelser for at undgå tvister og misforståelser mellem parterne.