Ordbog
/
Lejekontrakt - privat og erhverv

Lejekontrakt - privat og erhverv

Lejekontrakter bruges i forbindelse med privat-og erhvervsudlejning således der er en juridisk aftale mellem lejer og udlejer.

Tilføjet
11/8/2023
Sidst opdateret
3/8/2023

Man kan bruge lejekontrakter i forbindelse med noget privat og erhvervsmæssigt. I denne sektion vil vi beskrive de to typer lejekontrakter, så du får en god forståelse for hvad de er, skal indeholde m.m..

Lejekontrakt

Lejekontrakten bruges i forbindelse med private udlejninger. Lejekontrakten er en aftale mellem udlejeren og lejeren om udlejning af et lejemål. Dette kan være et lejemål som en bolig, lejlighed m.m.. For at en lejekontrakt skal være i stand til at kunne underskrives og udlejningen kan fuldføres, så skal den indeholder specifikke information og oplysninger, der vil blive oplyst i dette afsnit.  

Lejekontrakten beskriver lejemålet og udlejerens samt lejerens forpligtelser og rettigheder i udlejningen. Den skal indeholde følgende punkter:

  • Hvornår starter udlejningen, og hvornår slutter det. Lejekontrakten skal specificere hvornår udlejningen træder i kraft, og hvornår udlejeren skal forlade lejemålet.
  • Der skal informeres om, hvor stort et beløb lejeren skal betale i løbet af perioden. Dette er beløb på huslejen af lejemålet, depositum og forudbetalt leje.
  • Ydermere skal det oplyses på lejekontrakten hvor stort lejemålet er. Hvor mange m2 er lejemålet på, samt hvor mange værelser og toiletter der er.
  • Der skal ligeledes også oplyses om hvor mange andre ting lejren kan bruge. Dette kan være fællesvaskeri, en garage, et cykelskur m.m.
  • Specificere om der følger nogle produkter med i udlejningen. Dette kan være om der er et køleskab, vaskemaskine, fryser osv. til rådighed for lejeren under udlejningsperioden.
  • Samtidig er det også vigtigt at konstatere hvordan lejemålet skal vedligeholdes under lejeperioden. Altså, er det lejeren der skal sørge for at holde lejemålet ved lige eller er det udlejerens pligt.

Erhvervslejekontrakt

En erhvervslejekontrakt er en kontrakt med aftale mellem en udlejer og lejer om udlejning af et erhvervslejemål. Med erhvervslejemål menes der at dette lejemål skal bruges til erhvervsmæssige aktiviteter og ikke til privat forbrug. Dette kan f.eks. være til kontor, restauranter, butikker m.m.. For at en erhvervslejekontrakt skal være på plads i forbindelse med en udlejning skal den indeholde en masse specifikke punkter og formalia.

Erhvervskontakten skal indeholde de formelle oplysninger om udlejeren og lejeren. Dette vil være firmanavn, firmaets adresse og CVR-nummer. Udlejeren skal også oplyse om, hvordan betalingen af lejen skal foregår.

Ydermere skal sådan en kontrakt indeholder oplysninger om lejemålet. Hvor ligger lejemålet henne, Hvor stort et areal det dækker over, altså hvor mange m2 er det på. Hvad følger med i det, altså hvad indeholder lejemålet, samt hvad det ikke indeholder. Er der nogle specifikke bemærkninger ved lejemålet som boligens mangler og fejl.

Der skal også fremgå hvornår lejen træder i kraft samt hvordan evt. opsigelse af dette specifikke lejemål foregår. Det er også vigtigt at udtrykke hvilken anvendelse dette lejemål skal have. Dette er fordi der er tale om en lejekontrakt til erhverv, så den skal bruges til erhvervslignende formål.

Så er der også formalia omkring pris, udgifter m.m. der skal fremgå i lejekontrakten. Her skal lejens pris af lejemålet fremgå, udgifter der kommer i forbindelse med vand, varme og el, samt den måde man har forsikret lejemålet på. Der skal som regel også betales et depositum til udlejeren.

Samtidig er det også vigtigt at konstatere hvordan lejemålet skal vedligeholdes under lejeperioden. Altså, er det lejeren der skal sørge for at holde lejemålet ved lige eller er det udlejerens pligt. Det kan f.eks. være at lejeren pålægges ansvaret om at vedligeholde det indvendige af lejemålet, og at det er lejerens ansvar at sørge for, at alle som arbejder der skal omgås det forsvarligt, og samtidig også skal stille erstatning for de skader de forårsager. Yderligere er der som regel også en aftale i lejekontrakten om hvorvidt lejeren må foretage nogle ændringer af lejemålet under lejeperioden.  

Til sidst skal der være en underskrift fra både lejer og udlejer, der så giver udtryk for at de begge giver samtykke til udlejningen af lejemålet.