Ordbog
/
Påkrav

Påkrav

Et påkrav er et krav som udsendes til lejer omkring manglende betaling. Dette kaldes i daglig tale også en rykker. Når et påkrav skal udsendes er der nogle lovmæssige krav som skal være på plads.

Tilføjet
11/8/2023
Sidst opdateret
3/8/2023

Et påkrav er et krav som udsendes til en lejer omkring manglende betaling. I daglig tale kaldes et påkrav også en rykker.

Mange udlejere vil opleve at deres lejere på et eller andet tidspunkt ikke betaler sin husleje. I sådan en situation, må du som udlejer sende et påkrav til lejer.

Hvordan sendes et påkrav?

Når et påkrav skal sendes ud, er der mange lovmæssige krav som skal være på plads. Det er bl.a. ting som, hvornår må et påkrav sendes ud, hvornår modtager lejer påkravet, hvornår skal lejer senest betale, mm. Afhængig af om modtageren af påkravet enten er et erhvervslejemål eller boliglejemål gælder der nogle regler.

Påkrav for et boliglejemål

Lejen for et boliglejemål skal betales den 1.hverdag i hver måned med mindre andet er angivet på kontrakten. Hvis det er tilfældet at lejer ikke overholder denne frist skal der sendes et påkrav. Det sendte påkrav skal som minimum indeholde vigtige informationer.

  • Påkravet skal udsendes som brev via post
  • Information omkring udsendelsesdato, adresse, lejemål og skyldigt beløb
  • Når der udsendes et påkrav pålægges der et påkravsgebyr på 287 kr. Lejer skal både betale lejen på lejemålet og påkravsgebyret  jf. Lejeloven  
  • Lejer skal have minimum 14 dage (ikke 14 hverdage) fra påkravet er modtaget til at foretage indbetalingen. Det er vigtigt at lejer får besked om, at hvis påkravet ikke bliver betalt så kan det føre til ophævelse af lejemålet jf lejelovens § 93, stk. 1, litra a.

På nettet kan du finde mange eksempler på hvordan sådanne påkrav skal se ud. Hos eindom har vi også en. Har din lejer ikke betalt, kan du benytte dig af vores rykkerflow. Her dannes påkravsbrevet automatisk.

Påkrav for erhvervslejemål:

Lejen for et erhvervslejemål skal betales den 1. hverdag i hver måned med mindre andet er angivet på kontrakten. Hvis det er tilfældet at lejer ikke overholder denne frist skal der udsendes et påkrav. Det udsendte påkrav skal som minimum indeholde vigtige informationer

  • Påkravet kan sendes via post eller på mail
  • Information omkring udsendelsesdato, adresse, lejemål og skyldigt beløb
  • Når der udsendes et påkrav pålægges der et påkravsgebyr på 156 kr med tillæg af 2% af det udstede beløb over 1.000 kr. jf Lejeloven. Lejer skal både betale lejen og påkravsgebyret
  • Det skal fremgå tydeligt i påkravet, at hvis lejer ikke betaler senest 3 dage efter modtagelsen af påkravsskrivelsen, kan det føre til ophævelse af lejemålet.

Eksempel på påkrav via eindom

Med eindom er det muligt at oprette et påkrav. Rykkeren tager udgangspunkt i en manglede betalt leje når betalingsfristen er overskredet. Nedenstående billede viser eindoms skabelon til et påkrav. Oppe i toppen er information om modtager, adresse og lejemål.

Herefter er der en beskrivelse af, hvorfor påkravet er blevet udsendt. Når et påkrav bliver lavet vil et påkravsgebyr på 287 kr. pr. 1/1 2021 blive lagt til den næste opkrævning. Til sidst i påkravet er der information omkring betaling og vigtigheden i at betale inden for fristen på 14 dage efter modtagelse af dette brev. Skulle det ske at beløbet ikke er blevet betalt inden for fristen kan udlejer opsige lejemålet i medfør af lejelovens § 93, stk. 1, litra a samt sende lejer til inkasso.

Påkravningsgebyret skal stadig betales selvom den forfaldne leje er betalt inden modtagelsen af påkravet, men efter sidste rettidige betalingsdag. Her gælder det også med en frist på 14 dage.

Eksempel på påkrav