Ordbog
/
Påligningsværdi

Påligningsværdi

Hvad er Påligningsværdi?

Tilføjet
11/8/2023
Sidst opdateret
3/8/2023

Den skattemæssige værdi af en ejendom, som den er vurderet af skattemyndighederne. Påligningsværdien anvendes til at beregne ejendomsskatter og kan være forskellig fra ejendommens markedsværdi.