Ordbog
/
Rykkerbrev

Rykkerbrev

Et rykkerbrev sendes af en kreditor til en kunde som påmindelse om en ubetalt regning, og det skal indeholde en betalingsfrist på mindst 10 dage før sagen kan sendes til inkasso; systemer som eindom kan automatisere udsendelse af rykkerbreve og påkravsskrivelser.

Tilføjet
21/6/2024
Sidst opdateret
21/6/2024

Rykkerbrev

Et rykkerbrev er et brev, der bliver sendt til en kunde fra en kreditor, når kreditoren tidligere har udstedt en regning til kunden, som ikke er blevet betalt til tiden. Rykkerbrevet kaldes et rykkerbrev, fordi det rykker kunden for den manglende betaling. På den måde fungerer rykkerbrevet som en påmindelse om, at der ligger en regning, der skal betales, og som ikke er blevet betalt til tiden. Rykkerbrevet bliver først sendt efter, at den oprindelige regning ikke er blevet betalt til tiden. Et rykkerbrev fungerer også som et påkrav og skal sendes inden, at sagen om den manglende betaling kan sendes til inkasso, såfremt regningen ikke bliver betalt efter, at rykkerbrevet er blevet sendt ud.

I en konkret situation kan en udlejer eksempelvis sende et rykkerbrev, hvis lejer ikke har betalt husleje til tiden.

Regler for rykkerbreve

Der er forskellige regler, der gælder for rykkerbreve og for rykkerprocedurer. Blandt andet skal udlejer sende et rykkerbrev, før sagen om manglende betaling af husleje kan blive sendt til inkasso. I et rykkerbrev skal lejer have en betalingsfrist på mindst 10 dage, der giver mulighed for, at kunden har tid til at betale, inden sagen ryger videre til inkasso. Desuden må udlejer sende et rykkerbrev, så snart den oprindelige betalingsfrist er overskredet. I et rykkerbrev må udlejer desuden opkræve et rykkergebyr. Dette gebyr må dække de omkostninger, som udlejer har haft ved at administrere den manglende betaling.

Hjælp til rykkerbreve og påmindelser hos eindom

Hvis du som udlejer benytter eindom, kan systemet sættes op til, at det udsender betalingspåmindelser på SMS og mail, hvis en husleje ikke er betalt til tiden. Eindom kan også danne påkravsskrivelser, altså et fysisk brev, som skal sendes til lejeren. Herefter kan du vurdere, om et ophævelsesforløb af lejemålet skal sættes i gang, hvis lejer fortsat ikke betaler huslejen, eller om I kan gå i dialog om en afdragsordning.

Gennem eindom kan du automatisk sende rykkere til dine lejere via mail eller SMS. Eindom klarer også automatisk dannelse af påkrav, afleveringsattester og ophævelsesbreve. Desuden får du i eindom en oversigt over, hvem der mangler at betale husleje, så det er nemt at reagere.

Rykkerbrev ved manglende husleje

Hvis din lejer er forsinket med at betale sin husleje, kan du som udlejer sende et rykkerbrev. Udlejer kan sende et rykkerbrev efter tre hverdage efter, at den manglende husleje skulle have været betalt. Hvis huslejen herefter ikke er betalt, kan udlejer opsige lejemålet. Læs mere om huslejerestance her. Derfor er det vigtigt at betale husleje til tiden og særligt vigtigt at reagere med det samme, hvis lejer ikke har betalt husleje og modtager et rykkerbrev. Gennem eindom er det nemt at vide, hvordan du skal handle, hvis du skal sende rykkerbreve til din lejer.