Ordbog
/
Tilgodehavende

Tilgodehavende

Hvad er et tilgodehavende

Tilføjet
18/8/2023
Sidst opdateret
18/8/2023

Når økonomiske transaktioner og forpligtelser er involveret, kan være et centralt begreb. Et tilgodehavende refererer til et beløb, der er skyldt en person eller en enhed som følge af tidligere transaktioner eller aftaler. Dette kan omfatte ubetalte fakturaer, renter eller andre pengebeløb, der er på vej til modtageren. For den part, der har tilgodehavende, repræsenterer det en forventet indkomst, mens det for den skyldige part indikerer en udækket gæld. Det er vigtigt at håndtere tilgodehavender nøje for at sikre rettidig betaling og opretholde økonomisk integritet.