Ordbog
/
Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er et dokument som er udarbejdet af en bygningssagkyndig efter tilsyn af bolig.

Tilføjet
11/8/2023
Sidst opdateret
3/8/2023

Hvad er en tilstandsrapport?


En tilstandsrapport er et dokument som er udarbejdet af en bygningssagkyndig efter tilsyn af bolig. Tilstandsrapporten beskriver bygningens tilstand og er sammen med elinstallationsrapporten, en forudsætning for at købere kan tegne ejerskifteforsikring og sælger kan frigøre sig fra sit ansvar for skjulte fejl og mangler i en bolighandel. Den beskriver boligens stand, ift. til andre af den samme type og alder.

Hvorfor er det vigtigt at lave en tilstandsrapport?


Grunden til det er vigtigt at lave en tilstandsrapport som sælger er fordi det dermed bliver nemmere for at gøre potentielle købere klar over eventuelle fejl og forbedringer som skal laves. Det er frivilligt at lave, men for det meste foretrækker at lave den fordi der så dermed kan tegnes en ejerskifteforsikring. Denne forsikring skal sikre sælger for at hæfte for eventuelle skjulte fejl og mangler ved boligen, der ikke fremgår i tilstandsrapporten. Det betyder at sælger sikrer sig mod et erstatningskrav, hvis der pludselig kommer fejl og mangler op i boligen.

Hvilke typer boliger laves tilstandsrapport


Der kan som udgangspunkt laves tilstandsrapporter for alle typer af ejerboliger f.eks. almindelige huse, sommerhuse, landbrugsejendomme og ejerlejligheder. Det er dog sjældent, at der foretages tilstandsrapporter for ejerlejligheder, fordi det vil betyde at det er hele ejendommen som skal laves en tilstandsrapport over. Det kan ofte være en dyr omkostning. Der kan dog være tilfælde, hvor ejer vælger at få lavet en tilstandsrapport, hvis ejerforeningen ikke er særlig stor.

Hvem skal lave en tilstandsrapport ?


Hvis der skal laves en tilstandsrapport så skal sælger kontakte og betale en byggesagkyndig. Den byggesagkyndige har så til opgave, at tilse ejendommen og dernæst beskrive ejendommen ud fra et skema godkendt af Erhvervs og Byggestyrelsen.

Hvad skal en tilstandsrapport indeholde?


Rapporten skal være en grundig gennemgang af boligen. Den skal indeholde faktiske skader og tegn på kommende skader. Derudover skal der også beskrives noget omkring eventuelle manglende bygningsdele, som potentielt kan give anledning til skader i fremtiden.

Det handler typisk om følgende områder:

 • Brud (eksempelvis flækkede teglsten)
 • Lækager (eksempelvis utætheder ved vindue)
 • Deformeringer (eksempelvis en konstruktion er blevet skæv)
 • Svækkelser (eksempelvis råd i trækonstruktion)
 • Revner (eksempelvis revner i mur /væg)
 • Ødelæggelser (eksempelvis ødelagt gulv)

Tilstandsrapporter som er udført efter d.1 maj 2012 vil også indeholde en rapport om tagets resterende levetid. Dette kaldes for restlevetiden af taget, og bliver vurderet ud fra et skema, hvor man ud fra tagtypen samt alderen vil komme med et skøn på hvor længe det kan holde. Derudover indeholder tilstandsrapporter udført efter d. 1 maj 2012 også det som kaldes en hustypebeskrivelse. Denne beskrivelse har til formål at beskrive hvordan huse af samme slags kan være opført og dermed hvad man som boligejer skal være særligt opmærksom på ved netop dette.

Hvad indeholder en tilstandsrapport ikke ?


En tilstandsrapport indeholder kun synlige og umiddelbart tilgængelige dele af ejendommen. Det betyder at følgende dele ikke bliver gennemgået:

 • Kontrol omkring byggedele er lovlige
 • Hårde hvidevarer
 • El-installationer
 • Boligens lovlighed (med mindre der forekommer åbenlyse overtrædelser af Byggeloven)
 • Skjulte bygningsdele

Selvom disse punkter ikke er med i tilstandsrapporten er det stadigvæk købers ansvar at fortælle omkring disse, hvis han/hun kender til disse forhold.

Hvad koster det at lave en tilstandsrapport?


Der er mange faktorer som spiller ind på prisen af tilstandsrapporten, f.eks. størrelsen af boligen og om huset er efter 1940. Dertil regulerer Ministeriet for By, bolig og landdistrikter hvert år, hvor meget en byggesagkyndig må tage for en tilstandsrapport. Den normale pris ligger mellem 6.000 til 12.000 kr.

Hvor lang tid er en tilstandsrapport gyldig?

En tilstandsrapport må maksimalt være 6 måneder gammel. Derfor hvis der går mere end 6 måneder fra sælger har lavet en tilstandsrapport til at boligen bliver handlet, skal sælger fornye rapporten. Dette kan gøres for et mindre beløb end selve prisen for tilstandsrapporten.