eindom for revisorer, bogholdere og ejendomsadministratorer

eindom for revisorer, bogholdere og ejendomsadministratorer
Her finder du svarene på de mest stillede spørgsmål fra revisorer og bogholdere, som bruger eindom
Hvad er målet med eindom?Målet med eindom er at give små og mellemstore virksomheder et stærkt redskab til at styre deres udlejning og ejendomsadministration bedre.

Hvis der bliver bogført, kørt husleje og rykket lejere digtigalt, vil overblikket over ejendomsselskabet og den livsnødvendige likviditet blive stærkt forbedret, og det betyder, at timers manuelt tastearbejdet og administrativt arbejde nu kan automatiseres, uden at du skal investere i dyre ejendomsprogrammer.eindom er fremtidens svar på ejendomsadministration og samtidig reducerer du dine timer og omkostninger på alt det trivielle tastearbejdeeindom er et nyt og moderne regnskabsprogram, og vi har stor respekt for både bogholdere/revisorer og lovgivning, og for at tingene bliver regnet og behandlet på den rigtige måde. eindom er delt i to med en brugergrænseflade rettet mod den lille virksomhed, der gerne vil bogføre og lave det meste regnskab selv. Der forsøger vi på bedste vis at guide dem til at overholde lovgivningen og få et så korrekt resultat som muligt.Den anden del er rettet mod bogholdere, administratorer og revisorer, der foretrækker at trække data ud og ind, at arbejde med E-conomic, afstemme bank med import af bankfil osv. Den del er uforståelig for almindelige brugere. Til gengæld giver den god mening for bogholdere og revisorer.

Vil eindom ikke fjerne arbejde for bogholdere og revisorer?

Langt de fleste små udlejere og mindre administrationsvirksomheder bruger typisk Excel eller flere mindre programmer, da de ikke har pengene til at købe de store professionelle adminstrationsprogrammer, og derfor hutler de sig igennem administration og udlejningen, med simple office-skabeloner og rådgivning fra venner og online foraer. Når udlejerne får flere lejemål, er det de færreste der kan overskue lejerhenvendelser, huslejeopkrævning med alt hvad der hører ift. rykkere og restancelister.Vi forventer, at udlejerne på sigt løbende vil indskanne bilag og sætte deres udlejning i system, og så lade en professionel om at bogføre dem og lave alt det andet vedrørende regnskabet i Economic.

Kan eindom bruges til udlejningsvirksomheder med moms?

Det korte svar er JA. Dog er vi stadig i “version 1.0” hvor vi primært har fokus på boligudlejning. Således er lejekontrakter og andre skabeloner primært rettet til private udlejere.I Economic kan du lave dit regnskab og ajourføre momskonti som du plejer.Øger eindoms hjælp til udlejningen risiko for fejl?Vores hjælp til udlejning er udarbejdet i samarbejde med administratorer, revisorer og jurister. Servicen er skabt således, at brugerne nemt og hurtigt kan sætte deres udlejning i system, for at få et bedre overblik, reducere fejl og spare på omkostninger til advokat og revisor.eindom gived mulighed for at Udlejer selv kan stå for de daglige og månedlige posteringer, imens revisoren kan kigge med fra sin egen profil.

Er det lovligt at smide papirbilag ud?

Så længe materialet til enhver tid opbevares i fem år, må materialet gerne opbevares elektronisk. I henhold til bogføringsloven §10, stk. 2 må regnskabsmaterialet opbevares på et elektronisk medie, mikrofilm, papir eller andet medie, så længe det er muligt at udskrive i klarskrift. Regnskabsmaterialet defineres blandt andet som bilag jf. BL §5. Derfor er det helt lovligt at smide sine bilag ud, efter de er uploadet i eindom.

Er det sikkert at have regnskabsmateriale i skyen?

Der er næsten ikke et sikrere sted at opbevare sit regnskabsmateriale end i skyen. Når alt materiale er lagt i skyen, sker der fx ingenting, hvis din computer bliver stjålet, eller huset brænder. Mange af de kontroller, du som revisor kigger efter i forbindelse med fysisk sikkerhed, er derfor ikke længere nødvendige.

Tager det lang tid at bogføre i eindom?

Alle stamdata oprettes via lejekontrakten eller i vores faneblade for henholdsvis Ejendom, Lejemål, Lejere, Opkrævninger osv.Når først de relevante data er tastet ind i platformen, er det muligt for eindom at bogføre de fleste ting automatisk. Super tidsbesparende og ressourcefrit.

Er det svært at bogføre husleje i eindom?

På ingen måde. Alt er automatisk når først du har indtastet dine lejeinformationer.PBS: Opkræv huslejen via PBS, og samtidig kan dine tal blive bogført i Economic. Det kræver blot at du får integrationen med Economic sat op. Det hjælper vi gerne med.

Kan I henvise kunder til mig, som bogholder eller revisor?

Ja – det kan vi da. Vi har flere brugere som gerne vil bruge eindom men samtidig ønsker hjælp til regnskab mm. Kontakt vores support for nærmere information.