Opsigelse af lejemål

Opsigelse af lejemål

Hvad skal du være opmærksom på, når du som udlejer vil lave en opsigelse af et lejemål? Hvad skal der stå i lejekontrakten? Hvad betyder ophævelse af lejemål, og hvordan er det forskelligt fra opsigelse?Få svar på dine spørgsmål om opsigelse af lejemål i dette blogindlæg, hvor vi kommer ind på følgende emner:

  • Kan du som udlejer opsige lejer? 4 regler i Lejeloven til opsigelse af lejemål
  • Hvad betyder ophævelse af lejemål? Hvornår kan du som udlejer ophæve en lejekontrakt?
  • Hvornår må lejer opsige lejemålet?
  • Få styr på det med småt: Opsigelse af lejemål skabelon

Kan du som udlejer foretage en opsigelse af lejer?

I visse tilfælde kan du godt opsige lejer. Generelt er lejer dog beskyttet rigtig godt af Lejelovens bestemmelser i forhold til opsigelse.Helt konkret kan du som udlejer kun opsige lejemålet i overensstemmelse med Lejelovens § 82, § 83 og § 84. Udover Lejeloven skal du naturligvis forholde dig til den konkrete lejekontrakt mellem dig og lejer. Her vil der oftest være beskrivelser af særlige forhold, der gør tidlig opsigelse af lejemålet muligt for udlejer. Det vil være anført i lejekontraktens § 11.Paragrafferne 82-84 i Lejeloven beskriver under hvilke omstændigheder, du som udlejer kan opsige et lejemål.

4 regler i Lejeloven til opsigelse af lejemål

Typen af lejemålOpsigelsesvarselDu udlejer et værelse, der er en del af din egen private bolig.Du kan opsige lejer med minimum 1 måneds varsel.Hvis du bor i et hus, der består af 2 beboelseslejligheder, hvor du udlejer den ene lejlighed og bor i den anden.Du kan opsige lejer med minimum 1 års varsel.Du udlejer en andelsbolig eller ejerbolig, som du nu selv agter at bo i.Du skal have haft ejeret over boligen, da lejekontrakten med lejer blev indgået. Du må på tidspunktet for opsigelsen ikke eje andre udlejede boliger. Du kan opsige lejer med minimum 1 års varsel. Hvis lejer ikke overholder god skik og orden kan du som udlejer opsige lejemåletDu kan opsige lejer med minimum 3 måneders varsel.Hvis du vil opsige lejer med afsæt i bestemmelsen om god skik og orden, skal lejer først have et skriftligt påbud. Dette sikrer, at lejer får en mulighed for at rette op på sin adfærd. Først efter lejers gentagende brud på dine skriftlige påbud kan du opsige lejemålet. Sørg også for at have dokumentation for den manglende overholdelse af god skik og orden. Du kan nemt og simpelt samle al dokumentation vedrørende dine lejemål i eindoms udlejningssoftware til ejendomsadministration. Her kan du også få hjælp til at udarbejde en korrekt lejekontrakt, der sikrer din ret til opsigelse af lejemålet.

Prøv gratis

Hvad betyder ophævelse af lejemål?

I modsætning til opsigelse af lejemål vil ophævelse af lejemål betyde, at lejer skal flytte ud med øjeblikkelig virkning. Ophævelse af lejemål har altså ingen opsigelsesvarsel. Ophævelse af lejemålet er en anden bestemmelse i Lejeloven, der gør det muligt for dig som udlejer at komme af med lejer. Det er beskrevet i Lejelovens § 93.

Hvornår kan du som udlejer ophæve en lejeaftale?

Du kan ifølge Lejeloven ophæve aftalen med lejer, hvis:

  • Lejer ikke får betalt husleje eller andre nødvendige udgifter til lejemålet

Hvis lejer ikke får betalt husleje eller andre udgifter, skal du først og fremmest gøre lejer opmærksom på dette. Her skal du give lejer en 14-dages frist for betaling af de forsømte udgifter. Og hvis lejer endnu ikke har betalt udgifterne efter de 14 dage, kan du ophæve lejekontrakten og forlange øjeblikkelig fraflyttelse.

  • Lejer anvender lejemålet til andre formål, end hvad I har aftalt i lejekontrakten

Der kan for eksempel stå i lejekontrakten, at boligen udelukkende må anvendes til beboelse. Hvis lejer så har valgt at anvende boligen til erhverv, kan du inden for lovens rammer ophæve aftalen. Først skal du dog gøre lejer opmærksom på dette, så de får en chance for at rette op på problemet. Hvis lejer herefter fortsætter med at drive erhverv i lejemålet, kan du ophæve aftalen.

  • Lejer ikke giver adgang til lejemålet, hvor du har ret til adgang

Ifølge Lejeloven har du som udlejer ret til at tilgå lejemålet under visse omstændigheder. Det er for eksempel, når du skal undersøge lejemålet for vedligeholdelse og udbedre skader. Nægtes du adgang til lejemålet, kan du således ophæve lejekontrakten.

  • Lejer ikke bor i lejemålet eller fraflytter lejemålet i utide uden aftale

Hvis lejer for eksempel flytter ind hos en kæreste, men beholder lejemålet som ekstra sikkerhed, vil du kunne ophæve lejeaftalen. I kan naturligvis indgå en fælles aftale om lejers midlertidige fraflytning — men gør lejer det uden aftale, er ophævelse berettiget.

  • Lejer “vanrøgter” lejemålet — det vil sige ødelægge eller gøre skade på lejemålet

Såfremt lejer vanrøgter dit lejemål, skal du bede vedkommende om at udbedre skaderne inden for en rimelig tidsfrist. Sker dette ikke, kan du ophæve lejeaftalen. Efterfølgende kan lejer dømmes til at betale for de udbedringer, du skal foretage for at istandsætte lejemålet.

  • Lejer lader andre bo i lejemålet uden aftale med dig

Hvis lejer helt eller delvist lader andre bo i lejemålet uden aftale med dig, skal du gøre indsigelse mod dette. Såfremt lejer ikke stopper med det efter indsigelsen, kan du ophæve lejeaftalen.

Hvornår må lejer opsige lejemålet?

Der gælder forskellige regler for tidsbegrænsede og ikke-tidsbegrænsede lejekontrakter:Tidsbegrænset lejeI lejekontrakter med tidsbegrænset leje vil opsigelsen komme naturligt ved lejeperiodens ophør. Det vil typisk være en periode på 6, 12 eller 24 måneder, og vil fremgå af lejekontrakten. Som udlejer skal du være ekstra opmærksom på, at du ikke giver lejer lov til at blive boende i mere end 1 måned efter lejeperiodens ophør. I så fald vil lejeaftalen fortsætte som ikke-tidsbegrænset leje.Ikke-tidsbegrænset lejeI lejekontrakter hvor der ikke er nogen tidsbegrænsning, kan lejer opsige lejemålet med X måneders varsel — dette kaldes også opsigelsesperioden. Den specifikke tid for opsigelsesperioden vil fremgå af lejekontrakten, men er med afsæt i Lejeloven sat til 3 måneder. For værelser er opsigelsesperioden med afsæt i Lejeloven dog sat til 1 måned.Hvis lejer ønsker at flytte ud før perioden slutter, skal du som udlejer forsøge at finde en ny lejer — såfremt du fortsat ønsker at udleje lejemålet. Finder du en ny lejer, skal den oprindelige lejer ikke betale udgifterne for lejemålet i opsigelsesperioden afslutning. Finder du ikke en ny lejer, vil den oprindelige lejer være forpligtet til at betale udgifterne for månederne i opsigelsesperioden — også selvom de er flyttet fra lejemålet og dermed ikke længere bor der.

Få styr på det med småt: Opsigelse af lejemål skabelon

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af korrekt lejekontrakt, der gør opsigelse af lejemål muligt? Så kan du tage udgangspunkt i eindoms gratis skabelon.Opsigelse af lejemål vil nemlig altid være konkret beskrevet i lejekontrakten mellem dig og lejer — specifikt i kontraktens § 11 (særlige vilkår). Her vil det for eksempel være angivet, om opsigelsen skal foregå via SMS eller mail.Det vil også være under § 11, at du og lejer aftaler den specifikke opsigelsesperiode (som ifølge Lejeloven er 3 måneder, men som I indbyrdes kan aftale til at være eksempelvis 6 måneder). Det er altså under lejekontraktens særlige vilkår, at du som udlejer får lov til at specificere lejeaftalen til din fordel — så længe det ikke går imod Lejelovens generelle bestemmelser. Derfor er det meget vigtigt, at du får tænkt lejekontrakten godt igennem. På den måde er du sikret mod eventuelle tvister med lejer.

Gør det nemt og overskueligt med eindoms udlejningssoftware. Her får du hjælp til at holde styr på alle detaljerne — såsom automatisk bogføring, dokumentation for vedligeholdelse, opkrævning af husleje via PBS eller Mobilepay og meget mere. Således undgår du også manuelle fejl, der potentielt kan koste dig dyrt.

Prøv gratis