Værd at vide om aconto

Værd at vide om aconto

Hvad er aconto? Hvornår skal du betale aconto tilbage til lejer? Og hvad dækker aconto over?Få svar på spørgsmål om aconto i dette blogindlæg, hvor du bliver klogere på følgende emner:

  • Hvad betyder aconto?
  • Hvad dækker aconto over?
  • Vand
  • Varme
  • El
  • Eksempel på aconto-afregning
  • Hvornår kan du afregne direkte med forsyningsselskaber?
  • Automatisk bogføring af aconto-betalinger samt husleje

Hvad betyder aconto?

Kort og godt betyder aconto forudbetaling. Aconto er altså forudbetaling af en række forbrugsudgifter, der typisk dækker over vand, varme og el.Aconto er lånt fra det italienske ord “conto”, som betyder “at regne”. Aconto kan også skrives “a conto” og forkortes “a/c”.

Hvad er månedlig aconto

Når du som udlejer aftaler med lejer, at forbrugsudgifter betales aconto, betaler de altså månedligt udgifterne på forskud. På den måde sikres en sum penge hver måned, der går til at betale de store regninger for eksempelvis vand, varme og el — der typisk falder kvartalsvist og ikke månedsvist. Aconto-betaling er på den måde med til at sikre, at du kan betale forsyningsselskaberne til tiden. Til gengæld sker aconto-betalinger på forskud. Det vil altså sige, at du skal “gætte” dig frem til størrelsen på de månedlige forbrugsudgifter. Har du i en periode opkrævet for mange penge aconto, skal det overskydende beløb betales tilbage til lejer. Og omvendt, hvis lejer har betalt for lidt aconto, har du naturligvis ret til at opkræve de manglende penge.

Hvad dækker aconto forbrug over?

Aconto forbrug dækker typisk over vand, varme og el. Det vil dog ikke nødvendigvis være alle 3 forbrugsudgifter, som gælder for dit specifikke lejemål. Der er nemlig en række betingelser for, hvornår du kan opkræve aconto-betaling for de 3 udgifter:

Vand

For at opkræve aconto-betaling for lejers vandforbrug, skal du kunne dokumentere lejers forbrug. Det kan du med en forbrugsmåler, der er tilknyttet det enkelte lejemål. Er der ikke det, må du i stedet opkræve betaling for vand gennem huslejen.Forskellen er selvfølgelig, om du som udlejer får pengene forudbetalt eller bagudbetalt. Store mængder af bagudbetalte udgifter kræver, at du har en vis kapital at gøre godt med. For dig som er udlejer med mindre kapitaler kan aconto-betalinger dermed være en økonomisk sikkerhed. Vigtig: En anden meget vigtig forskel ved opkrævning af forbrugsudgifter over huslejen er, at du ikke kan kræve efterbetaling for eventuelt overforbrug. Har du for eksempel sat huslejen til at dække 500 kroners vandforbrug, og lejer faktisk bruger for 600 kr., kan du ikke opkræve differencen på 100 kr. Det kan du til gengæld med aconto-betalinger.Som en særlig regel i Lejelovens § 36 må du ikke opkræve betaling for varmeudgifter over huslejen.

Varme

Du kan opkræve aconto-betaling for varme, selvom der ikke er tilknyttet forbrugsmålere til vand i hver enkelte lejemål i ejendommen. I dette tilfælde vil du afregne udgifterne baseret på lejemålets relative størrelse (kvm eller rumfang) i forhold til resten af ejendommen. Hvis et flertal af lejerne i ejendommen ønsker forbrugsmålere for hvert lejemål, skal du imidlertid imødekomme dette. Herefter sker afregning af varme på baggrund af målerne.

El

Her gælder samme regler. Har det enkelte lejemål en forbrugsmåler til el, kan du opkræve det aconto. Ellers må du opkræve det over huslejen. En tredje mulighed, som også gælder for vand og varme, er at lade lejer afregne direkte med forsyningsselskaberne. Læs mere om denne mulighed nederst på siden.

Eksempel på månedlig aconto-afregning

Lad os sige, at lejer skal betale sin vandregning aconto, og du opkræver et månedligt beløb. Du har regnet på tallene og er kommet frem til, at et års forbrug af vand vil koste i omegnen af 6.000 kr. Du vil gerne have betalt denne regning på forskud. Derfor opkræver du et månedligt beløb svarende til 6.000 divideret med 12:

  • 6.00012= 500

Du skal altså opkræve 500 kr. om måneden i aconto-betaling for lejers anslåede vandforbrug.Lad os så sige, at lejer faktisk har haft et årligt vandforbrug svarende til 6.700 kr.

  • 6.700-6.000 = 700 kr.

Hermed vil du altså skulle opkræve 700 kr. ekstra. Omvendt, hvis lejer kun har forbrugt 5.500 kr. på vand, skal du tilbagebetale 500 kr.

Hvornår kan du afregne direkte med forsyningsselskaber?

Du kan også vælge at lade betaling af forbrugsudgifter ske mellem lejer og forsyningsselskaber. På den måde holder du hænderne fri. Dog skal du være opmærksom på, at såfremt lejer ikke betaler til tiden, skal du som udlejer hæfte for den manglende betaling.Du er naturligvis berettiget til at opkræve dette beløb fra lejer efterfølgende.

Automatisk bogføring af aconto-betalinger samt husleje

Har du brug for hjælp til den daglige drift og administration af din udlejningsservice? Med eindom er den daglige administration af lejemål og ejendomme forenklet så meget som muligt. Via vores e-conomic integration kan du automatisk bogføre husleje samt aconto-betalinger, der ellers tidligere skulle bogføres manuelt. Det reducerer fejl og optimerer administrationen.Ifølge lovgivning skal du som udlejer udspecificere i lejekontrakten, hvilke ydelser lejer skal betale ud over lejen. Hvis dette ikke på forhånd er aftalt, har du som udlejer ikke krav på opkrævning.Hos eindom hjælper vi dig med at udfærdige lejekontrakten med de specifikke forbrugsposter. Efterfølgende kan du med vores software automatisk opkræve husleje samt aconto fra dine lejereForbrugsudgifterne opdateres løbende, og der bliver således holdt regnskab over betalte/ubetalte poster. På den måde har du altid et klart overblik over din forretning.

Tilmeld dig