Forudbetalt leje og depositum

Forudbetalt leje og depositum

Som udlejer skal du have styr på forudbetalt leje og depositum. Men hvad er forskellen på de to egentlig? Og hvor meget må du kræve af betaling i alt, når lejer flytter ind? Og hvornår skal du senest betale depositum tilbage til lejer efter fraflytning? Få svar på disse spørgsmål i dette blogindlæg, hvor du bliver præsenteret for følgende emner:

  • Hvad er forudbetalt leje?
  • Hvad er depositum?
  • Hvilke regler gælder ifølge Lejeloven for tilbagebetaling af depositum ved fraflytning?
  • Hvad er forskellen på forudbetalt leje og depositum?
  • Er indskud det samme som forudbetalt leje og depositum?

Hvad er forudbetalt leje?

Forudbetalt leje er husleje, som lejer betaler, før de flytter ind. Typisk vil du som udlejer kræve 1-3 måneders forudbetalt leje. Men det er faktisk op til dig selv, om du overhovedet vil opkræve forudbetalt leje. Det er dog som regel en god idé, da det sikrer dig indtjening ved eventuelle fraflytninger før opsigelsesperioden.Bemærk, at der udelukkende er tale om huslejen og ikke aconto. Du kan derfor ikke medregne aconto-omkostninger i den forudbetalte leje.Hvis du for eksempel udlejer dit lejemål til 10.000 kr. om måneden, vil du typisk kræve 10.000-30.000 kr. i forudbetalt leje.De 10.000-30.000 kr. er din sikkerhed for at modtage husleje i opsigelsesperioden. Vælger lejer for eksempel at flytte med dags varsel, kan det blive svært for dig at finde en ny lejer tidsnok til at dække omkostningerne for lejemålet.Ved at have de 10.000-30.000 kr. sat til side, er du dermed sikret en indtjeningskilde for lejemålet, mens du finder en anden lejer.Finder du til gengæld en anden lejer tidsnok, må du ikke tjene dobbelt husleje. Det vil sige, at de resterende penge fra den forudbetalte leje skal betales tilbage til den fraflyttede lejer. Lejer kan også vælge at bruge sin forudbetalte leje til at betale de sidste måneders husleje i lejeperioden. Lejekontrakten vil jo typisk have en 1-3 måneders opsigelsesperiode — og her kan lejer således vælge, at den forudbetalte leje skal bruges som husleje.Du vil derfor ikke modtage husleje de sidste 1-3 måneder, men skal i stedet finansiere lejemålet gennem den forudbetalte leje. Hvis du vil lære mere om forudbetalt leje, er det reguleret i Lejelovens § 34, stk. 1.

Hvad er depositum?

Du har som udlejer mulighed for at opkræve et depositum før indflytning. Ifølge Lejeloven siger reglerne, at depositummet maksimalt må udgøre 3 måneders husleje.Depositummet er din pengemæssige sikkerhed for, at lejemålet er efterladt i ordentlig stand ved lejers eventuelle fraflytning. Såfremt lejemålet ikke er i samme stand som ved indflytning, kan du dermed bruge pengene fra depositummet til at istandsætte lejemålet.Ifølge Lejeloven skal lejemålet nemlig være “normalistandsat” ved fraflytning. Normalistandsættelse dækker over indvendig vedligeholdelse — altså hvidtning, maling, tapetsering og eventuel lakering samt slibning af gulve. Det kan derfor være en god idé at tage billeder af lejemålet, inden lejer flytter ind. På den måde har du konkrete beviser på, hvordan lejemålet så ud før indflytning.Dermed undgår du eventuelle tvister med lejer omkring lejemålets nødvendige normalistandsættelse.

Tip: Få styr på depositummet med eindom

Med eindoms udlejningssoftware kan du lettere holde styr på depositummet. Du kan nemlig nemt uploade billeder af dine lejemål til din eindoms-konto. Herved har du altid digital dokumentation for standarden af dit lejemål — og det er en god idé, hvad angår tilbagebetaling af depositummet.

Prøv gratis

Hvilke regler gælder ifølge Lejeloven for tilbagebetaling af depositum ved fraflytning?

Hvis der er flere penge tilbage efter normalistandsættelsen, skal de naturligvis tilbagebetales til lejer. Der er dog ikke fastsat nogen specifik tidsramme for dette i Lejeloven.Pengene skal tilbagebetales, så snart du har en endelig opgørelse for, hvor meget istandsættelsen koster. Det vil typisk være inden for 1-2 måneder. Hvis du er urimeligt lang tid om at fremlægge den endelige opgørelse, kan lejer eventuelt stævne dig. Så ryger sagen for Huslejenævnet, og det vil sjældent være en positiv oplevelse. Derfor gør du klogt i at være hurtig med normalistandsættelsen, så lejer kan få sit resterende depositum retur.

Hvad er forskellen på regler for forudbetalt leje og depositum?

Mange kan komme til at forveksle reglerne for forudbetalt leje og depositum med hinanden, da de oftest er lige store i beløb, og begge skal betales inden indflytning. De er dog vidt forskellige størrelser og har hver deres bestemmelser i Lejeloven. Forudbetalt leje må maksimalt udgøre 3 måneders husleje eksklusive aconto-omkostninger. Præcis samme gælder for depositum.Den afgørende pointe i denne sammenhæng er, at du som udlejer ikke må “bytte rundt” på beløbene — altså du må ikke lade depositummet udgøre 5 måneders husleje, og lade den forudbetalte leje udgøre 1 måneds husleje. De må hver især maksimalt udgøre 3 måneders husleje.

Er indskuddet i en lejlighed det samme som forudbetalt leje og depositum?

Det korte svar er nej. Indskud er et juridisk begreb, man udelukkende anvender inden for almenlejeloven.

Tilbagebetaling af indskud

Det betyder også, at det ikke er et indskud man tilbagebetaler, men derimod depositum og forudbetalt leje. Mange udlejere tror, at forudbetalt leje plus depositum tilsammen udgør et indskud — dette er rent juridisk set ukorrekt. Det kan godt være, at man omtaler det sådan i folkemunde, men rent juridisk er det fejlagtigt.