Hvad er ejendomsadministration for en størrelse?

Hvad er ejendomsadministration for en størrelse?

Som iværksættere pitcher man sin idé for rigtig mange forskellige mennesker. Selvom man selv syntes, at man har verdens bedste idé eller projekt, handler det også om at forklare hvad sagens kerne er.Det har vi i eindom flere gange haft mulighed for.Nogen gange går præsentationen godt og andre gange, havde man ønsket et bedre output. Det er en iværksætters lod. Hårdt arbejde, afslag og frem med en ny og bedre præsentation. Indtil målet er nået!

Så hvad er Ejendomsadministration egentligt?

For at skære det ud i pap, så er der tre primære grupper man kan beskæftige sig med.Der er ejere, udlejere, lejere og administratorer.Fælles for dem alle er, at de har en relation i forhold til fast ejendom, hvad enten der er tale om en ejendom, en forening eller et lejemål.Når man beskæftiger sig med udlejningsejendomme eller generelt bare boligudlejning, er der en masse reguleringer i Lejeloven, som man skal tage højde for.I Danmark er der nogle formkrav som man skal efterleve når man udlejer et boliglejemål. Helt overordnet, skal der benyttes en bestemt lejekontrakt, nemlig Typeformular A9, som naturligvis tilpasses de inviduelle forhold omkring lejemålet og aftalen imellem udlejer og lejer.Husleje og forbrug afregnes løbende iht. aftale. For private boligudlejnings lejemål, afregnes huslejen månedligt, og forbrug af vand og varme afregnes ved aconto betalinger, som afstemmes løbende iht. måleraflæsninger. Det er typisk en gang om året at der bliver lavet et forbrugsregnskab.Hvis man har flere ejendomme eller lejemål generelt, vælger udlejere oftest at få en administrator til at varetage huslejeopkrævning, forbrugsregnskab og eventuelt betalinger samt bogførings- og regnskabsdelen.Opstår der tvist imellem Lejer og Udlejer, kan en dygtig ejendomsadministrator også hjælpe, og ellers har de fleste større selskaber et samarbejde med en advokat, som tager over hvis der er behov for egentlig rådgivning.Med eindoms software kan du nemt og enkelt få hjælp til ejendomsadministration. Det kan du læse mere om her.