Indflytningsrapport — guide med gratis skabelon

Indflytningsrapport — guide med gratis skabelon

Vil du gerne sikre, at dit lejemål er i god stand både før og efter en udlejning? Og at dyre reparationer og udbedringer af skader også betales af lejer? Så skal du have udfyldt en indflytningsrapport. Den er nemlig din dokumentation for, hvordan lejemålet ser ud før indflytning. Ved fraflytning udfylder du en fraflytningsrapport, og dermed kan du sammenligne lejemålets stand før og efter beboelse. I dette blogindlæg kommer du til at blive klogere på følgende emner:

  • Hvad er en indflytningsrapport? Lejelovens krav til indflytningsrapporter
  • Hvad er et indflytningssyn?
  • Hvordan laver man en indflytningsrapport? Gratis skabelon Simpel software til drift og ejendomsadministration af flere lejemål

Hvad er en indflytningsrapport?

En indflytningsrapport er en beskrivelse af dit lejemåls fejl og mangler, inden en lejer flytter ind. Du udfylder rapporten under et fælles indflytningssyn mellem dig og lejer. Læs mere om indflytningssyn længere nede på siden. Indflytningsrapporten er således din og lejers fælles dokumentation for, hvordan lejemålets stand er ved indflytning. Skulle lejer for eksempel gøre skade på lejemålet, kan I nemt dokumentere det med indflytningsrapporten. Der vil være en række lovkrav jf. Lejelovens § 9, som du skal overholde, før indflytningsrapporten er juridisk gyldig:

  • Indflytningsrapporten skal udleveres til lejer under synet — herunder også i en digital version.
  • Er lejeren ikke til steder under indflytningssynet, skal du tilsende rapporten til lejer senest 14 dage efter synet.
  • Både du og lejer skal underskrive indflytningsrapporten. Lejers underskrift fungerer dog udelukkende som en bekræftelse for modtagelse af rapporten. Dermed tilkendegiver lejers underskrift ikke nødvendigvis enighed med rapportens beskrivelser. Enighed opnås først efter 14-dages fristen (læs mere herom længere nede på siden).

Hvis ikke du overholder ovenstående krav, vil du miste dit krav på istandsættelse af lejemålet ved fraflytning. Det betyder, at lejer ikke er forpligtet til at betale for eventuelle fejl og mangler, de har forårsaget i deres beboelse af lejemålet. Her dækker fejl og mangler typisk over indvendig vedligeholdelse — altså istandsættelse i form af hvidtning, tapetsering, maling og eventuel slibning og lakering af gulve. Istandsættelse kan dog også dække over andre ting. Det afhænger af den specifikke aftale, du har med lejer. Det vil konkret fremgå af lejekontraktens § 11, hvis lejer er økonomisk ansvarlig for andet end indvendig vedligeholdelse. Såfremt lejer gør skade på dit lejemål (for eksempel ødelægger din ovn), vil du naturligvis kunne kræve, at lejer skal betale for det uanset hvad.

Hvad er et indflytningssyn?

Udlejer du mere end ét lejemål, er du ifølge Lejelovens § 9 forpligtet til at afholde indflytningssyn. Undlader du at afholde indflytningssyn, vil du miste din ret til at blive godtgjort af lejer for udbedringer af skader, som de egentlig er ansvarlige for.Ved et indflytningssyn er det helt lavpraktisk dig og lejer, som går igennem lejemålet for fejl og mangler. Her bliver I enige om, hvilke skader lejemålet har på forhånd, og som lejer dermed ikke skal hæfte for. Dette dokumenterer du i indflytningsrapporten. Et godt tip: Tag billeder af lejemålet undervejs i indflytningssynet. På den måde er du og lejer helt på det rene med hensyn til lejemålets stand. Med eindom kan du nemt uploade billeder til lejemålet, og på den måde holde styr på lejemålets stand før og efter.

Prøv gratis

Hvis du kun udlejer et enkelt lejemål, er du ikke lovmæssigt forpligtet til at afholde syn og skrive rapport. Det vil dog i de fleste tilfælde være en god idé alligevel. Det er nemlig din dokumentation og sikkerhed for, at du kan opkræve betaling for istandsættelse af lejemålet efter lejers fraflytning.

14-dages fristen

Lejer har 14 dage efter indflytningsdato til at komme med ændringsforslag til indflytningsrapporten. Det kan være skader og andre mangler, som ikke blev fundet under indflytningssynet. Hvis lejer ikke anmelder yderligere fejl og mangler inden de 14 dage er gået, frafalder lejers ret til at gøre dem gældende i rapporten. Og det kan få betydning for den mængde af penge, de skal af med ved istandsættelse af lejemålet efter fremtidig fraflytning. Derfor bør du anbefale dine lejere at undersøge lejemålet og vende tilbage til dig med yderligere fejl og mangler — inden for tidsfristen.

Hvordan laver man en indflytningsrapport? Gratis skabelon

Hent vores gratis skabelon til indflytningsrapporter, tag den med til indflytningssynet (og ved fremtidige fraflytningssyn), og udfyld felterne. Så er du sikret dokumentation for lejemålets stand. Tag også eventuelt billeder af lejemålet for at dokumentere rapportens indhold.

Simpel software til drift og administration af flere lejemål

Hvis du udlejer mere end ét lejemål kan det blive svært at holde styr på de mange boliger, indflytningsrapporter, fraflytningsrapporter, dokumentation, aconto-betalinger, lejekontrakter, digitale underskrifter osv. Derfor har eindom udviklet en simpel og intuitiv software til udlejere, der samler alle dine vigtige oplysninger ét sted for optimalt overblik. Dermed husker du alle de vigtige dokumenter, så du aldrig skal være bange for at miste dit krav på istandsættelse.

Prøv gratis