Fraflytningsrapport — guide med gratis skabelon

Vil du gerne sikre, at du får det meste ud af lejers depositum til istandsættelse af dit lejemål, når de skal til at flytte?

Fraflytningsrapport — guide med gratis skabelon

Vil du gerne sikre, at du får det meste ud af lejers depositum til istandsættelse af dit lejemål, når de skal til at flytte? Så skal du have styr på fraflytningsrapporten.Der er nemlig en række krav og tidsfrister, som skal overholdes, før du ifølge Lejeloven er berettiget til at kræve penge af lejer. Læs med og lær mere om følgende emner:

 • Hvad er en fraflytningsrapport/udflytningsrapport? Lejelovens krav til fraflytningsrapporter
 • Hvad er et fraflytningssyn?
 • Hvordan laver man en fraflytningsrapport? Gratis skabelon Simpel software til drift og administration af flere lejemål

Hvad er en fraflytning- og udflytningsrapport?

En fraflytningsrapport er en beskrivelse af dit lejemåls fejl og mangler, efter en lejer har boet i det og nu skal fraflytte det. Du udarbejder og præsenterer rapporten for lejer under et fraflytningssyn, som senest skal finde sted 14 dage efter fraflytningsdato.Fraflytningsrapporten er altså din dokumentation for, hvilke dele af lejemålet der skal udbedres som følge af lejers eventuelle misligholdelse. Ved at sammenligne indflytningsrapporten med fraflytningsrapporten kan du nemt se, hvor lejemålet skal istandsættes.Det kan derfor også være en god idé, at du tager billeder af lejemålet, inden lejer flytter ind. Du kan på den måde sammenligne før- og efter-billeder for lejemålets stand.Eindom gør ejendomsadministration enkelt, og derfor kan du nemt uploade billeder til lejemålet, og på den måde holde styr på lejemålets stand før og efter.

Prøv gratis

For at få økonomisk godtgørelse for udbedringer af lejemålet gennem lejers depositum, skal du altså udfylde fraflytningsrapportens korrekt. En fraflytningsrapport kaldes desuden også en udflytningsrapport — og i visse tilfælde vil den blive kaldt flytteopgørelse. Det er dog en udbredt misforståelse, at fraflytningsrapport og flytteopgørelse er det samme.Fraflytningsrapporten er en beskrivelse af de fejl og mangler, dit lejemål har efter lejers fraflytning. Flytteopgørelsen er derimod regningen — altså en økonomisk opgørelse over håndværkernes priser for udbedringer af de beskrevne fejl og mangler.

Lejelovens krav til fraflytningsrapporter

Derudover er der en række lovkrav i Lejelovens § 98, som du også skal følge, før rapporten er juridisk gyldig:

 • Hvis du udlejer mere end ét lejemål, skal du udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal være klar til fraflytningssynet (læs mere om fraflytningssyn længere nede på siden). Hvis du kun udlejer ét lejemål, er du altså ikke lovmæssigt forpligtet til at afholde syn og udarbejde rapport.
 • Fraflytningsrapporten skal være lejer i hænde på dagen for fraflytningssynet. Du kan eventuelt udfylde den undervejs i fraflytningssynet. Er lejer ikke til stede, eller vil lejer ikke underskrive rapporten, skal du sende rapporten til lejer senest 14 dage efter synet.
 • Du kan udelukkende få godtgørelse til istandsættelse, der hører under lejers vedligeholdelsespligt. Lejers specifikke vedligeholdelsespligt vil fremgå af jeres lejekontrakt under § 11.
 • Lejer skal ikke betale for istandsættelse af fejl og mangler, der ikke fremgår af fraflytningsrapporten. Der kan dog være tilfælde, hvor fejl og mangler ikke kan ses under et fraflytningssyn — enten på grund af at skaderne har været skjulte, eller fordi lejer bevidst har forsøgt at dække dem. I disse tilfælde vil lejer naturligvis være forpligtet til at betale for udbedringerne alligevel.
 • For lejekontrakter indgået efter d. 1. juli 2015 gælder, at du som udlejer kun kan kræve “normalistandsættelse”. Det er altså uden skader, der er kommet som følge af naturlig slid og ælde. Ved lejekontrakter indgået før d. 1. juli 2015 kan du kræve “nyistandsættelse”, såfremt lejemålet var nyistandsat ved indflytning.
 • Fraflytningsrapporten skal underskrives af dig og lejer.

Hvad er et fraflytningssyn?

Ved et fraflytningssyn er det helt lavpraktisk dig og lejer, som går igennem lejemålet for fejl og mangler. Her bliver I enige om hvilke forringelser af lejemålet, som lejer skal hæfte for. Lejers depositum kan blandt andet gå til at finansiere udbedringerne. Der er ligeledes en række lovmæssige betingelser, du skal opfylde ved et fraflytningssyn:

 • Du skal indkalde lejer til fraflytningssyn senest 14 dage efter fraflytningsdato.
 • Indkaldelse til fraflytningssyn skal ske skriftligt — for lejekontrakter indgået efter d. 1. januar 2018 skal indkaldelsen være digital (fx mail). For kontrakter indgået før d. 1. januar 2018 vil du kun kunne indkalde til syn digitalt, hvis muligheden fremgår af lejekontraktens  § 11. Ellers skal du indkalde lejer via brev.
 • Din skriftlige indkaldelse af lejer skal ske med minimum 7 dages varsel.

Hvordan laver man en fraflytningsrapport? Gratis pdf skabelon

Hent vores gratis pdf skabelon til fraflytningsrapporter, tag den med til fraflytningssynet (og ved fremtidige indflytningssyn), og udfyld felterne. Så er du sikret dokumentation for lejemålets stand. Tag også eventuelt billeder af lejemålet for at dokumentere indholdet i fraflytningsrapporten. Hvis du derimod er lejer og skal flytte, så kan du bruge denne huskeliste over ting du skal gøre i forbindelse med flytning.

Simpel software til drift og administration af flere lejemål

Hvis du udlejer mere end ét lejemål kan det blive svært at holde styr på de mange boliger, indflytningsrapporter, fraflytningsrapporter, dokumentation, aconto-betalinger, lejekontrakter, digitale underskrifter osv. Derfor har eindom udviklet en simpel og intuitiv software til udlejere, der samler alle dine vigtige oplysninger ét sted for optimalt overblik. Dermed husker du alle de vigtige dokumenter, så du aldrig skal være bange for at miste dit krav på istandsættelse.

Prøv gratis